Tesla u Beogradu

Kroz Beograd tragom Nikole Tesle

U dugoj istoriji Beograda malo je događaja koji su doneli toliko spontanog uzbuđenja kao kratka, tridesetočasovna poseta Nikole Tesle Beogradu u junu 1892.godine. Susret mladog naučnika u usponu i prestonice mlade srpska kraljevina u usponu, ostali su, na žalost, zabeleženi samo u novinskim tekstovima, nije do nas dospela nijedna fotografija, ali teško da bi i ona dočarala ushićenje koje je ova poseta izazvala. Program koji se po prvi put realizuje ima za osnovu sećanje na vreme posete i Beograd koji se užurbano modernizuje. Pripremljen je kao uobičajena šetnja koja u okviru od tri sata uključuje i posete Kapetan Mišinom zdanju, Skupštini grada-Starom dvoru i Muzeju Nikole Tesle.