Jovo Andjic O namaKulttura Logo

Misija i ciljevi

Centar za kulturne inicijative '' Kulttura'' je udruženje građana formirano 05. maja 2005. godine. Centar je formiran sa misijom da afirmiše trajne duhovne, etičke i estetske vrednosti i podstiče sve vidove kreativnosti radi unapređenja kvaliteta života i humanizacije i harmonizacije odnosa u lokalnoj i široj zajednici. Udruženje je postavilo ciljeve da radi na popularizaciji nasleđa i podizanju nivoa svesti pojedinaca i institucija o odgovornosti za nasleđe kroz edukativne programe, iniciranju zaštite materijalnih i nematerijalnih dobara u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, promociji kulturnog i prirodnog nasleđa putem kulturnog i eko turizma, zaštiti okoline i održivom razvoju u saradnji sa nadležnim institucijama, promociji kulturnih različitosti i borbi protiv ksenofobije i rasizma i podsticanje svih vidova kreativnosti.

Aktivnosti

 • Organizovani i realizovani:
 • škola batika i izložba radova polaznika;
 • saradnja sa osnovnim školama sa teritorija opština Voždovac i Stari Grad na edukaciji učenika vezana za spomenik prirode Banjička šuma;
 • izložba „Činovnička kolonija-od nastanka do nestanka“;
 • obeležavanje Dana evropske baštine koncertom u Etnografskom muzeju i izložbom u Kući Vojvode Stepe u Kumodržu i literarnim konkursom iz oblasti nasleđa;
 • inicijativa da se zelena površina-park u lokalnoj sredini uredi. Uz podršku Sekretarijata za komunalne poslove inicijativa podržana i park je uređen.
 • prvi put program „Književni vodič kroz Beograd“ „Tragom Ive Andrića, Danila Kiša, Branislava Nušića i Dositeja Obradovića“ uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda tokom proleća i leta 2009. godine. Realizacija ovog programa nastavila se i tokom 2010, 2011, 2012. godine sa deset novih pisca.
 • izložba „Danilo Kiš-čovek koji je voleo vozove“ tokom oktobra 2009. godinu u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda i Muzejom železnica Srbije povodom 20. godišnjice smrti Danila Kiša u Svečanom salonu Železničke stanice Beograd.
 • program „Beogradski muzički vremeplov“ u septembru i oktobru 2010. godine uz podršku Sekretarijata za privredu grada
 • „Književni vodič kroz Beograd“ i „Beogradski muzički vremeplov“ kao programi posebnih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola za vreme zimskog raspusta 2010. i 2011. godine u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu grada Beograda
 • program „Slatki Beograd“ započet tokom jeseni 2013. godine.
pratite nas