Kontakt

Broj mesta u programima je iz tehničko-organizacionih razloga ograničen pa je za sve šetnje u naznačenim terminima obavezno prijavljivanje telefonom ili elektronskom poštom. Osim u naznačenim terminima, za grupe se mogu zakazati posebni termini. Za decu i učenike programi su skraćeni i prilagođeni uzrastu.

Odgovorni organizator programa je Centar za kulturne inicijative „Kulttura“.
Programi su autorsko delo i svako njihovo neovlašćeno kopiranje i reprodukovanje potpada pod „Zakon o autorskim i srodnim pravima RS“.